Sollicitatieformulier Target Search

Binnen de fabriek vervult de Manager Investeringsprojecten een belangrijke rol bij het ontwerpen, bouwen of construeren en in gebruik nemen van nieuwe installaties, gebouwen, procesapparatuur of voorzieningen en werkt hier bij nauw samen met diverse disciplines.

In de functie van Manager Investeringsprojecten ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de projecten welke bijdragen aan de beoogde realisatie van groei van onze fabriek waarbij je specifiek:

- projecten identificeert en de (financiële) haalbaarheid van nieuwe projecten toetst en op detailniveau uitwerkt, oftewel rationaliseren van de projecten
- zowel interne als externe krachten op efficiënte wijze mobiliseert om het project binnen de afgesproken tijd en budget te realiseren
- regelmatig overleg organiseert om de status van de projecten te bespreken, zowel op directieniveau alsmede met medewerkers van betrokken afdeling(en)
- geprojecteerde en gerealiseerde pay-back van projecten met elkaar vergelijkt
- het bewustzijn in denken en handelen met betrekking tot veiligheid stimuleert
- verder vorm geeft aan de afdeling projectmanagement
- Je bent minimaal in het bezit van een afgeronde opleiding HTS of Technische Bedrijfskunde of gelijkwaardig aangevuld met bedrijfsgerichte en functiegerichte specialistische opleidingen

- Je beschikt over 5-10 jaar ervaring met projectmanagement

- Beheersing van de Engelse en Duitse taal (zowel schriftelijk als mondeling) is een must

- Resultaatgericht, kostenbewust, innovatief, zijn de kerncompetenties die je moet bezitten om een succesvol Projectmanager te kunnen zijn

- Je hebt inzicht in onder meer procestechnologische, technische, alsmede rendements en kostenaspecten van machines, installaties en productieprocessen

- Ervaring in de papier of karton industrie, of daaraan verwant/vergelijkbaar
De met * gemarkeerde velden zijn verplicht
CV wordt gescand....