Sollicitatieformulier Target Search

Voor de afdeling Onderhoud & Revisies van de afvalenergiecentrale in Wijster zoeken wij projectleiders die een actieve bijdrage leveren om het onderhoud aan de afvalenergiecentrales ongestoord te laten verlopen. Je voert projecten op een efficiente en effectieve wijze uit gericht op het optimaliseren van de technische installaties en het structureel verlagen van de onderhoudskosten. Je begeleidt het voorbereidende en uitvoerende proces rondom geplande en ongeplande revisies. Deze revisies verlopen volgens een strakke planning. Ze vragen, naast een stevig technisch inzicht, vooral kennis van logistieke processen en vaardigheden om met meerdere externe partijen gelijktijdig te opereren. Veilig werken is voor jou een vanzelfsprekendheid en heeft altijd jouw topprioriteit. Samen met je team creëer je een veilige werkomgeving.

Je zorgt voor een effectieve en efficiënte uitvoering van revisies en ketelreparaties en het optimaliseren van het onderhoud door onderhoudsgegevens te analyseren en hieruit verbetermaatregelen te initiëren. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van projecten, verbeteringen en modificaties en analyseert deze op het gebied van onderhoudsgedrag en –kosten. Je ontwikkelt onderhoudsconcepten en stuurt deze voortdurend bij voor bestaande en nieuwe installaties aan de hand van onderhouds- en storingsanalyse. Je rapporteert en adviseert het betreffende management ten aanzien van onderhoudsoptimalisatie. Je zorgt voor financiële afronding met derden. Je stuurt in projecten operationeel eigen medewerkers en medewerkers van derden aan. Je beschikt over een relevante opleiding op HBO-niveau en bent
bereid om aanvullende opleidingen te volgen. Je hebt ervaring
op het gebied van werktuigbouwkunde en in het werken met
modellen. Je beheerst zowel mondeling als schriftelijk de
Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
De met * gemarkeerde velden zijn verplicht
CV wordt gescand....